veterinárna

klinika

Online OBJEDNÁVKA
0911 984 936
Slider 7

  Vakcinácia

  Vakcinácia – imunizácia je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou protiinfekčných opatrení pri chove psov a mačiek. Imunizácia je pri tom nie len významným prostriedkom individuálnej ochrany ale aj epidemiologického boja, kedy preočkovanie určitého percenta populácie môže viesť k utlmeniu šírenia nákazy.

   

  Základným cieľom imunizácie je vytvoriť účinnú protektívnu imunitu a zamedziť tak vzniku konkrétnej infekčnej chorobe.

   

  Predpokladom úspešnej aktívnej imunizácie je nie len správne konštruovaná a vyrobená vakcína a vhodná vakcinačná schéma ale aj imunokompetentný jedinec. Preto je dôležité

  • vakcinovať zvieratá, ktoré sú odčervené, min. 10 dní pred vakcináciou
  • vakcinujeme len zdravé zvieratá
  • po liečbe antibiotikami a kortikosteroidmi vakcinujeme najskôr 2-3 týždne po ukončení liečby
  • dodržiavať vakcinačný interval 2-4 týždne

   

  Vakcíny pre psy a mačky sa delia na:

   

  1. nevyhnutné / povinné / core vakcíny
  • ich nepoužitie by znamenalo priame ohrozenie života zvieraťa

   

  1. voliteľné / non – core vakcíny
  • tieto vakcíny sa používajú podľa aktuálnej epizootologickej situácie
  Čipovanie Očkovanie Pasy Facebook