Postinjekčný sarkóm

Je to nežiadúca reakcia po očkovaní vyskytujúca sa iba u mačiek, nie u psov. Ide o bujnenie tkaniva, ktoré môže narásť do veľkých rozmerov. Jediná možnosť ako ho odstrániť je chirurgická cesta.

Aby sme minimalizovali výskyt tejto reakcie, vakcinujeme mačky na miesta (do podkožia na ľavej alebo pravej strane brucha alebo do podkožia na ľavej alebo pravej strane zadnej končatiny), ktoré odporúča svetová organizácia veterinárnych lekárov malých zvierat, kvôli menšiemu riziku. Tieto miesta sú odporúčané z dôvodu jednoduchšieho chirurgického odstránenia postinjekčného sarkómu, ak sa náhodou vyskytne.

Objednajte sa na vyšetrenie ešte dnes