Cenník

Príplatky

Príplatok po 18:30
50€ s DPH
Príplatok počas víkendov
20€ s DPH
Pre pacientov mimo naše pracovisko

Cenník vybraných úkonov

Anestézia inhalačná 60 min
od 79€ s DPH
Anestézia injekčná 60 min
od 58€ s DPH
Aplikácia liečiva (injekcia, podanie tbl, atď.)
4,50€ s DPH
Besnota so zápisom do CRSZ
25,04€ s DPH
Interval raz za 3 roky
Cisársky rez
od 350€ s DPH
Denná hospitalizácia
od 36€ s DPH
Fyzikálne vyšetrenie/orgánové vyšetrenie
15€ s DPH
Hospitalizácia pacienta 24 hod
od 42€ s DPH
Infekčné ochorenia – mačka
od 27,37€ s DPH
Caliciviróza, panleukopenia, rhinotracheitida
Infekčné ochorenia – pes
od 28€ s DPH
Psinka, pravoviróza, hepatitída, parainfluenza, influenza 2, leptospiróza 4
Kardiologické vyšetrenie
90€ s DPH
Echokardiografia + EKG)
Kastrácia kocúra
od 80€ s DPH
Kastrácia pes
od 120€ s DPH
Kompletná vakcinácia – mačka
od 32€ s DPH
Kompletná vakcinácia – pes
od 38€ s DPH
+ proti besnote a zápisom do CRSZ
Kompletné predanestetické vyšetrenie krvi
od 55€ s DPH
Komplex kotercového kašla
od 28€ s DPH
Konzultácia bez iného výkonu do 30 min
19€ s DPH
Neurologické/ortopedické vyšetrenie
od 36,50€ s DPH
Odber krvi a spracovanie vzorky
10,50€ s DPH
Ošetrenie parodontu
od 150€ s DPH
Zubný kameň, leštenie zubov
RTG vyšetrenie, digitálny snímok na CD
35,50€ s DPH
S odborným posudkom 60€ s DPH
Ročná vakcinácia králika
33€ s DPH
Sedácia
od 31€ s DPH
Sterilizácia mačky
od 100€ s DPH
Sterilizácia sučky v inhalačnej anestézii
od 180€ s DPH
Toaleta paraanálnych žliaz
12€ s DPH
Pre našich stálych klientov bezplatne
USG - monitoring gravidity
25€ s DPH
USG, sonografické vyšetrenie abdomenu, odborný popis
57,50€ s DPH
Vystavenie pasu s registráciou, pas
41,70€ s DPH
Vyšetrenie počas terapie
12,50€ s DPH
Zmena údajov v CRSZ
10€ s DPH
Čipovanie, registrácia čipu, mikročip
26,05€ s DPH
Ďalší digitálny snímok RTG
13€ s DPH
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri preberaní pacienta na hospitalizáciu, diagnostiku alebo chirurgický zákrok si vyhradzujeme právo požadovať zálohu vo výške 50 až 80 % z celkovej cenovej kalkulácie. Spolupracujeme so zdravotnou poisťovňou PetExpert.

Objednajte sa na vyšetrenie ešte dnes