Choroby a vakcinácia mačiek

Prečítajte si aj o jednotlivých ochoreniach, aby ste vedeli pred čím je potrebné chrániť Vášho miláčika, a prečo je očkovanie potrebné.

Základná vakcinácia mačiat by mala byť proti nasledujúcim infekčných ochoreniam:

  • herpesviróza (R)
  • caliciviróza (C)
  • infekčná panleukopénia (P)
  • besnota (R)

Mačiatko by malo byť v 1. roku vakcinované 2x:

  • CRP (Caliciviróza, Herpesviróza, Infekčná panleukopénia) ......8-9 týždeň
  • CRP + R (Caliciviróza, Herpesviróza, Infekčná panleukopénia + Besnota) ....12-13 týždeň

Dospelá mačka sa vakcinuje 1–krát do roka kompletnou vakcínou.

Doplnkové očkovania u mačiek

  • chlamydióza
  • vírusová leukémia (pred vakcináciou proti mačacej leukémii je nutné zobrať mačke krv na sérologické vyšetrenie. Iba tie mačičky, ktoré sú sérologicky negatívne, je možné vakcinovať.)

Po očkovaní sa u mačiek môže prejaviť tzv. Postinjekčný sarkóm.

Herpesviróza a Caliciviróza

Príznaky, priebeh choroby a prenos

V populácii našich mačiek je toto ochorenie veľmi frekventované a je spôsobené predovšetkým tzv. herpesvírmi a calicivírmi, postihujúcimi horné aj dolné cesty dýchacie. U chorých zvierat pozorujeme výtok z nosa, očí, kýchanie, zápaly spojoviek, kašeľ. U mladých zvierat zápaly pľúc. Pri chronickom priebehu dochádza často k nevratným zmenám v tkanive pľúc, k trvalému postihnutiu pacientov a častým recidívam ochorenia.

Liečba

Liečba je možná v skorej fáze ochorenia.

Prevencia

Vakcinovať je možné už od veku 2 mesiacov.

Infekčná panleukopénia

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Vírusové ochorenie mačkovitých šeliem prebiehajúce za príznakov zápalov tráviaceho ústrojenstva a poškodenia buniek bielej krvnej rady. Ochorenie je veľmi ľahko prenosné zhltnutím, vdýchnutím víru, ale aj obyčajným kontaktom cez kožu. Dostavuje sa vysoká teplota, smäd, zvracanie a veľmi rýchlo aj dehydratácia organizmu a chudnutie.

Liečba

Úspešnosť liečby závisí na stave organizmu pri začiatku liečby. Liečba prebieha infúziami a zabezpečením dostatočného zavodnenia organizmu a liečbou sekundárnych bakteriálnych infekcií.

Prevencia

Najúčinnejšou prevenciou je vakcinácia.

Besnota

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Besnota je vírusové ochorenie, pri ktorom vírus napáda mozog, miechu a centrálny nervový systém zvieraťa, nachádza sa aj v slinách a slinných žľazách. Prenáša sa najmä pohryzením. Choroba môže postihovať všetky teplokrvné zvieratá, domáce aj voľne žijúce, pričom je prenosná aj na človeka.

Besnota prebieha u mačiek zvyčajne v zúrivej forme. Zviera je podráždené, tvorí sa mu nadmerné množstvo slín, skáče na ľudí aj na iné zvieratá so snahou kusnúť ich a poškriabať, pričom zanecháva hlboké rany, vytrvale mňaučí a chrapčí. V poslednom štádiu choroby ochrnú niektoré svalové skupiny, najčastejšie na zadných končatinách. Ochorenie končí smrťou jedinca.

Liečba

Účinná liečba zatiaľ neexistuje, preto sa choroba u zvierat zvyčajne nelieči.

Prevencia

Jedinou účinnou prevenciou je očkovanie. Ďalším preventívnym opatrením je udržiavať domáce zvieratá mimo styku s voľne žijúcimi zvieratami, ktoré môžu byť potenciálne nakazené vírusom besnoty.

Chlamydióza

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Jedná sa o ochorenie spôsobené mikroorganizmami, ktoré sú podobné baktériám. U mačiek spôsobuje atypické zápaly pľúc. Prenáša sa podobne ako mačacia chrípka, kvapôčkovou infekciou. U pacientov pozorujeme výtoky z nosa a očí, kašeľ, celkové príznaky ako nechutenstvo, horúčka, chudnutie.

Liečba

Aj toto ochorenie veľmi ľahko prechádza do chronického. Liečiť sa dá antibiotikami pokiaľ je liečba nasadená včas.

Prevencia

Vakcinovať sa dá od veku 2 mesiacov.

Vírusová leukémia

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Ochorenie je niekedy označované aj ako leukotický komplex mačiek. Je spôsobené vírmi napádajúcimi imunitný systém nakazených zvierat. Je veľmi často sprevádzané tzv. syndrómom získanej imunodeficience mačiek, ktorý by sa zjednodušene dal prirovnať k ochoreniu  HIV u ľudí. Dôsledkom infekcie sú nádory buniek bielej krvnej rady, črevnej steny, obličiek, atď. V pokročilejšom štádiu ochorenia napadajú organizmus sekundárne infekcie v dôsledku zníženia imunity.

Príznaky sú mierne, ťažšie pozorovateľné, zvyčajne sú zväčšené lymfatické uzliny v ústnej dutine a na ďalších miestach. Ochorenie môžeme spoznať aj prostredníctvom často sa opakujúcich infekcií najmä ústnej dutiny a ďalších zápalových ochorení. V neskorších štádiách vírus napáda všetky telesné sústavy a spôsobuje leukémiu. Vírus je špecifický pre mačky, nie je prenosný na iné zvieratá, ani na človeka. Vírus je citlivý na dezinfekčné prostriedky a tiež na sucho a vyššie teploty. Infikovaná kotná mačka môže prenášať chorobu na svojich potomkov.

Liečba

Nie je známa účinná liečba, liečia sa najmä sekundárne infekcie, čím sa predlžuje život mačky a  zmierňuje utrpenie.

Prevencia

Vakcinácia sa prevádza už od veku 2 mesiacov. Keďže ide o infekčnú chorobu, po zistení nakazenia jedinca je potrebné izolovať ho od zdravých jedincov a zabrániť tak nákaze.

Objednajte sa na vyšetrenie ešte dnes