Choroby a vakcinácia psov

Vakcinácia – imunizácia je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou protiinfekčných opatrení pri chove psov a mačiek. Imunizácia je pri tom nie len významným prostriedkom individuálnej ochrany ale aj epidemiologického boja, kedy preočkovanie určitého percenta populácie môže viesť k utlmeniu šírenia nákazy.

Základným cieľom imunizácie je vytvoriť účinnú protektívnu imunitu a zamedziť tak vzniku konkrétnej infekčnej chorobe.

Predpokladom úspešnej aktívnej imunizácie je nie len správne konštruovaná a vyrobená vakcína a vhodná vakcinačná schéma ale aj imunokompetentný jedinec.

Preto je dôležité

 • vakcinovať zvieratá, ktoré sú odčervené, min. 10 dní pred vakcináciou
 • vakcinujeme len zdravé zvieratá
 • po liečbe antibiotikami a kortikosteroidmi vakcinujeme najskôr 2-3 týždne po ukončení liečby
 • dodržiavať vakcinačný interval 2-4 týždne

Vakcíny pre psy a mačky sa delia na:

 1. nevyhnutné / povinné / core vakcíny - ich nepoužitie by znamenalo priame ohrozenie života zvieraťa
 2. voliteľné / non – core vakcíny - tieto vakcíny sa používajú podľa aktuálnej epizootologickej situácie

Prečítajte si aj o jednotlivých ochoreniach, aby ste vedeli pred čím je potrebné chrániť Vášho miláčika, a prečo je očkovanie potrebné.

Základná vakcinácia šteniat by mala byť proti nasledujúcim infekčných ochoreniam:

 • Psinka (D - distemper)
 • Parvoviróza (P - parvovirus)
 • Infekčná hepatitída (A - adenovirus alebo H - hepatitis)
 • Parainfluenza (Pi - parainfluenza)
 • Leptospiróza (L - leptosirosis)
 • Besnota (R – rabies)

Šteniatko musí byť v 1. roku vakcinované 4x:

 • DHPPi, prípadne DPPlus (závisí od pôvodu šteniatka).....6-8 týždeň
 • DHPPI + L (Psinka, Infekčná hepatitída, Parvoviróza, Parainfluenza + Leptospiróza) .....9-11 týždeň
 • DHPPI + L (Psinka, Infekčná hepatitída, Parvoviróza, Parainfluenza + Leptospiróza)…. 12- 14 týždeň
 • R (Besnota) ……potrebné zavakcinovať do veku 6.mesiacov šteniatka

Dospelý pes sa vakcinuje 1–krát do roka kompletnou vakcínou DHPPI + LR, na našom pracovisku využívame vakcíny od výrobcu Intervet MSD, známe pod názvom Nobivac, ktoré garantujú nasledovné revakcinačné schémy:

 • DHP/Pi- raz za 2-3 roky
 • L/L4 - raz ročne
 • R - raz za 3 roky

Doplnkové očkovania u psov:

 • lymská borelióza
 • kotercový kašeľ
 • herpesviróza
 • tetanus

Psinka

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Psinka je závažné výrusové psie ochorenie, vyskytuje sa u šteniat, ale nakaziť sa ním môžu aj dospelé psy. Príznaky závisia od toho, ktorá časť tela psíka bola vírusom zasiahnutá.

Pri pľúcnej forme sa tvorí množstvo hlienu, ktorý vyteká z nosa chorého psa, zároveň sa zapáli aj hrtan a mandle, čo môžeme sledovať pri otvorení ústnej dutiny. Tento zápal sa môže rozšíriť až na zápal priedušiek a pľúc.

Pri druhej forme vírus napáda trávenie, ide teda o žalúdočno-črevnú formu. Prejavuje sa nechuťou do jedla, následkom zápalu žalúdka a čriev môžu byť hnačky a zvracanie.

Príznaky môžeme vidieť aj na očiach psa, z ktorých vyteká hnisavý výtok a zalepuje viečka, častý je aj zápal spojoviek a mihalníc. Pri chorobe sa zvyčajne zvýši aj telesná teplota. Môže dosiahnuť až 41 °C. Postihnutý pes je malátny, slabý a vysilený. Po niekoľkých dňoch zvýšených teplôt a výrazných sprievodných príznakov môže prísť zlepšenie, ktoré však neznamená vyliečenie, ale iba ústup výrusu a možný návrat choroby.

Nervová forma psinky sa vyskytuje ako komplikácia predošlých dvoch foriem. Postihuje svaly a nervy, preto sú jej prejavmi trasľavé pohyby hlavou, svalové zášklby, tvorba spenených slín, cvakanie čeľusťou a sánkou. O tom, že ide o závažné ochorenie hovorí aj to, že až 95% nervovej formy psinky končí uhynutím zvieraťa.

Vírus sa prenáša kontaktom s výkalmi, močom, výtokom z očí a nosa postihnutých psov. Vírus dobre znáša nízke teploty, ale je málo odolný voči vyšším teplotám a dezinfekčným prostriedkom.

Liečba

Všetky formy psinky sú pomerne náročne liečiteľné a je dôležité, aby liečbu vykonával veterinár. Podávajú sa vysoké dávky širokospektrálnych antibiotík a infúzne roztoky s vitamínmi skupiny B. Podľa aktuálnych príznakov veterinár môže naordinovať ďalšiu podpornú liečbu (sedatíva, myorelaxancia, antiepileptiká), aby sa zmiernil dopad príznakov choroby na organizmus chorého psa. Liečbu je vhodné podporiť výživnou stravou bohatou na vitamíny.

Prevencia

Nakazeniu možno predísť tým, že pes bude v dobrej zdravotnej kondícii. To môžeme zabezpečiť pravidelným a dôkladným odčervovaním, vyváženou výživou, otužovaním, dobrou hygienou a pravidelnou vakcináciou. V prípade ochorenia psa je dôležité, aby sa nestýkal s ďalšími jedincami, čím sa zabráni šíreniu vírusu. Očkovanie je pri tejto chorobe zásadným nástrojom prevencie, po počiatočnej vakcinácii šteniat v prvých týždňoch života sa opakuje v 12. mesiaci a následne každých 10-12 mesiacov.

Parvoviróza

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Parvoviróza je vírusové ochorenie, ktoré je časté najmä u šteniat, ale postihnúť môže aj dospelých psov (iba 20% dospelých jedincov ochorie po styku s vírom). Ochorenie spôsobuje tzv. psí Parvovírus 2, má rýchly priebeh, jedinec môže uhynúť do niekoľkých dní od nakazenia. Úmrtnosť u neliečených jedincov je až 90%. Ohrozené sú najmä šteňatá, u ktorých ešte nebola ukončená vakcinácia podľa vakcinačnej schémy šteniat. Vírus napáda tráviaci trakt zvieraťa, príznakmi ochorenia sú zvracanie, hnačky, malátnosť, celková slabosť, vysoká teplota, nechuť do jedla.

Druhou formou ochorenia je myokarditída, kedy vírus nenapáda tráviaci trakt, ale srdcový sval. Nákazené šteňa môže na túto formu ochorenia uhynúť v priebehu niekoľkých hodín v dôsledku zápalu srdcového svalu.

Nákaza sa šíri najmä trusom nakazených jedincov, pričom pes sa môže nakaziť nielen priamym stykom s infikovaným trusom, ale aj nepriamym spôsobom, teda stykom s predmetmi, ktoré boli predtým v styku s infikovaným trusom. Vírus je mimoriadne odolný voči vysokým aj nízkym teplotám a v truse môže prežívať aj 1 rok.

Liečba

Liečbu uskutočňuje len veterinár! Prebieha najmä vnútrožilovým dopĺňaním telesných tekutín a podávaním roztokov s obsahom minerálov, vitamínov a glukózy. Zvyčajne sa nasadzuje aj antibiotická liečba pre odvrátenie sekundárnej infekcie. V niektorých prípadoch je potrebná aj hospitalizácia do doby stabilizácie stavu, v prípade domácej liečby je dôležité dodržiavať prísnu diétu a dozerať na dostatočný príjem tekutín. Po porade so zverolekárom je možné podávať aj vodu sladenú medom alebo hroznovým cukrom.

Prevencia

Jedinou účinnou prevenciou voči tejto chorobe je očkovanie a tiež izolácia nakazených jedincov.

Infekčná hepatitída

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Ide o infekčný zápal pečene, ktorý je pri miernom priebehu veľmi ťažko identifikovateľný. Pes sa môže infikovať stykom so sekrétmi nakazeného zvieraťa, nosičom ochorenia sa môžu stať aj iné zvieratá, u ktorých sa vírus neprejaví (napr. mačky). Na vírus sú citlivé najmä šteňatá, ktorých úmrtnosť je až 100%, u dospelých psov je to 10-50%. Inkubačná doba ochorenia je 4-7 dní.

Príznaky ochorenia je možné ľahko prehliadnuť, sú to najmä: odmietanie potravy, zvýšená teplota, zápal spojoviek s výtokom z očí, opuch mandlí a bolesť v oblasti brucha a pečene, neskôr zvracanie a hnačka, niekedy aj s prímesou krvi.

Liečba

Liečbu určuje výlučne veterinárny lekár! V prípade podozrenia na hepatitídu je možné urobiť sérologické, alebo laboratórne vyšetrenie. Zvyčajne sa na liečbu využívajú antibiotiká, infúzie, alebo liečebné sérum, ktoré obsahuje množstvo protilátok, je však vhodné iba v prípade preukázania úvodných klinických príznakov ochorenia. Doplnkovou liečbou môže byť aj glycidová diéta.

Prevencia

Jedinou účinnou prevenciou voči infekčnej hepatitíde je očkovanie.

Parainfluenza

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Toto ochorenie je nazývané aj psia chrípka, je vírusového pôvodu a šíri sa kvapôčkovou infekciou. V jeho miernej forme sú príznaky ťažšie spozorovateľné, môže ísť o mierny suchý kašeľ a vodnatý výtok z nosa a očí. Ťažká forma je charakteristická úporným kašľom, ktorý môže prejsť až do zvracania a výtokom z nosa a očí, ktorý môže byť hlienovitý až hnisavý. Pri neliečení ochorenia sa v oslabenom organizme zvieraťa môžu usadiť rôzne baktérie a vírusy, dochádza ku komplikáciám a môže končiť až smrťou. Inkubačná doba ochorenia je 4-9 dní. Vírus je málo odolný voči vyšším teplotám a dezinfekčným prostriedkom.

Prevencia

Jedinou účinnou prevenciou je očkovanie.

Leptospiróza

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Ochorenie spôsobujú baktérie rodu Leptospira. Priebeh ochorenia je pomerne akútny, spôsobuje zlyhanie pečene, alebo obličiek. Pri napadnutí pečene sú príznakmi vysoká teplota, nechuť do jedla, smäd, môže sa objaviť zvracanie, konečným prejavom zlyhania pečene je žltačka. Pri napadnutí obličiek baktériami je močovina zadržiavaná v krvi a spôsobuje nepríjemný zápach psa, ďalšími príznakmi sú, podobne ako v prípade napadnutia pečene, nechuť do jedla, zvracanie a žlté povlaky na ďasnách, jazyku a pyskoch psa.

Liečba

Liečbu určuje veterinárny lekár! K dispozícii je liečba antibiotikami, podávajú sa prostriedky na zmiernenie vracania a úpravu tráviaceho systému. Taktiež môže byť potrebné podať transfúziu krvi. Chorý jedinec potrebuje pri liečbe vhodnú diétu a kľud. Zároveň je potrebné dodržiavať hygienu pri manipulácii so zvieraťom, keďže niektoré baktérie rodu Leptospira sú prenosné aj na človeka.

Prevencia

Jedinou účinnou prevenciou je očkovanie. Udržiavať psa mimo styku s hlodavcami (tieto sú významnými nosičmi baktérií Leptospira) a mimo stojatých teplých vôd, ktoré sú výborným prostredím pre prežívanie a šírenie tohto druhu baktérií.

Besnota

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Besnota je vírusové ochorenie, pri ktorom vírus napáda mozog, miechu a centrálny nervový systém zvieraťa, nachádza sa aj v slinách a slinných žľazách infikovaného jedinca. Prenáša sa najmä pohryzením. Choroba môže postihovať všetky teplokrvné zvieratá, domáce aj voľne žijúce, pričom je prenosná aj na človeka. Nebezpečné na tejto chorobe je aj to, že jej inkubačná doba je u psov 3-8 týždňov, u ďalších domácich zvierat až 2 mesiace. U človeka to môže byť až rok. Besnota môže prebiehať v tichej, alebo zúrivej forme. Prvé príznaky choroby sú charakteristické zmenami v správaní psa - správanie sa mení z bojazlivého na prítulné, zvyšuje sa telesná teplota, objavuje sa kašeľ, slintanie. Po 3-4 dňoch prichádza zúrivé obdobie, kedy je pes podráždený a útočný (pri tichej forme toto štádium chýba). Posledné štádium choroby je paralitické, kedy sa pes ukľudní, dôsledkom obrny je sklesná spodná čeľusť, nastáva ochrnutie zadných končatín, nemôže prehĺtať a slintá. V priebehu dvoch dní potom dochádza k úhynu tohto jedinca.

Liečba

Účinná liečba zatiaľ neexistuje, preto sa choroba u zvierat zvyčajne nelieči.

Prevencia

Jedinou účinnou prevenciou je očkovanie. Ďalším preventívnym opatrením je udržiavať domáce zvieratá mimo styku s voľne žijúcimi zvieratami, ktoré môžu byť potenciálne nakazené vírusom besnoty.

Lymská borelióza

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Lymskú boreliózu spôsobujú u ľudí a psov baktérie z rodu Borelia. Kliešte infikované touto baktériou prenášajú choroby na ľudí a psov. Aby došlo k infikácii krvi, je potrebné aby bol kliešť prichytený 36 - 48h na tele zvieraťa. Mnohokrát aj po tejto dobe dochádza k príznakom ochorenia len u 10% jedincov. Nakazené kliešte sa  vyskytujú aj v našich zemepisných šírkach, v rôznych ročných obdobiach. Aktuálne riziko v danej oblasti je dobré konzultovať s veterinárnym lekárom. Od nakazenia po prepuknutie ochorenia zväčša uplynú 2 až 4 mesiace od kontaktu nakazeného kliešťa so zvieraťom. Hlavné príznaky sú horúčka, apatia, nechutenstvo, krívanie na jednu alebo viac končatín. Kĺby sú opuchnuté a bolestivé. Ak sa nenasadí adekvátna liečba, alebo sa ochorenie prehliadne, môže dôjsť u zvieraťa k zlyhaniu obličiek, srdca, nervovým príznakom, či dokonca k trvalému poškodeniu pohybového aparátu.

Liečba

Zväčša sa podávajú antibiotiká (doxycyklín alebo amoxycilín) po dobu 3 až 4 týždňov. Liečba tohto ochorenia antibiotikami je vo väčšine prípadov veľmi efektívna, najmä ak sa s liečbou začne v skorom štádiu choroby.

Prevencia

V rizikových oblastiach sa odporúča ošetrenie psa pomocou repelentných, či insekticídnych prípravkov a zvážiť preventívne očkovanie. Prípravky proti kliešťom je potrebné používať aj v prípade, že je pes očkovaný proti borelióze, a to z dôvodu možného prenosu aj iných ochorení kliešťom (napr.Babezióza v našich podmienkach). Vakcinácia je účinná asi na 85%. Obojky (Scalibor, Kiltix, Foresto) chránia psov približne 6 až 8 mesiacov, spot on roztoky (Cerifex, Advantix, Duowin, Frontline Combo) je nutné aplikovať v intervale raz za 4-5 týždňov.

Kotercový kašeľ - Laryngotracheitída psov (ILT)

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Vyskytuje sa v populácii psíkov, kde sa prenáša bežným kontaktom psov - pri kýchaní, kašľaní, olizovaní sa dostáva vírus prostredníctvom vylučovaných sekrétov chorého psa na sliznicu dutiny nosnej príjemcu. Vzniká spolupôsobením viacerých vírusov (vírus parainfluenzy psov a psí adenovírus), ktoré poškudzujú sliznice a umožnia tak osídlenie baktérií (najčastejšie je to Bordetella bronchiseptica).

Po týždennej inkubačnej dobe sa prejavuje vytrvalým dávivým kašľom - ale zvieratko aj napriek tomu nevykazuje žiadne vážne narušenie zdravotného stavu a pokračuje ďalej vo svojich aktivitách. Za komplikácie sa považujú - zvýšená teplota, horúčka, zápal pľúc, u zoslabnutých jedincov dochádza k trvalému poškodeniu dýchacieho aparátu, dokonca až k smrti.

Liečba

Terapia pozostáva z podávania antibiotík a látok na tlmenie kašľa alebo podporujúcich vykašliavanie. Liečba je zdĺhavá, môže trvať aj týždne. Dôležitou súčasťou je absolútny kľud a zvlhčovanie vzduchu v domácnosti. Obojok je dobré zameniť za postroj.

Prevencia

Očkovanie nevylučuje možnosť prepuknutia ochorenia ale zmierňuje jeho závažnosť. Niektorí z pôvodcov ochorenia sú obsiahnutí v rámci vakcinovania podľa vakcinačnej schémy psov (očkovanie proti parainfluenze).
Ďalej je dostupná vakcína, ktorá obsahuje iba rozšírené spektrum pôvodcov ILT, ale aj vakcína aplikujúca sa na sliznicu dutiny nosnej.

Okrem programu očkovania a očkovacích látok dostupných vo veterinárnych ambulanciách sa odporúča v čase zvýšeného výskytu ochorenia - jeseň, náhle zmeny teploty, vyhýbanie sa kontaktu so psami, dobré chovateľské podmienky a výživa.

Babezióza

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Ochorenie prenášané kliešťami, konkrétne krvným parazitom rodu Babesia. Po prieniku do krvi napáda parazit červené krvinky a spôsobuje ich rozpad. Vzniká anémia prejavujúca sa únavou, vracaním, hnačkou, hnedo sfarbeným močom, žltačkou. Občasne dochádza k zlyhaniu životne dôležitých orgánov, obličiek a pečene, k čomu prispievajú aj samotné lieky na liečbu babeziózy. V prípade neúplného doliečenia, sa parazit uhniezdi v organizme a pri jeho oslabení hrozí opätovné vzplanutie ochorenia. Boj s babeziózou žiaľ pacient často aj navzdory terapii prehráva.

Liečba

Liečba je zameraná na zredukovanie parazita v krvi a zvrátenie anémie. Na liečbu sa využívajú antiprotozoiká kombinované s antibiotikami.

Prevencia

Proti babezióze na rozdiel od boreliózy neexistuje žiadna vakcinácia, treba sa zamerať na prevenciu, ktorá je zhodná s prevenciou proti borelióze.

Herpesviróza

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Ochorenie psov spôsobené Herpes vírusom, ktorý napáda dýchací a rozmnožovací systém. Šteniatka sa nakazia od matky v tehotenstve, počas pôrodu alebo tesne po ňom z infikovaných pôrodných ciest. U šteniatok prebieha nakazenie mierne, u novonarodených sa končí zvyčajne smrťou. Staršie zvieratá sa nakazia zvyčajne cez nos a papuľku a vírus ostáva v slizniciach zvieraťa. Imunitný systém dokáže po nejakej dobe zničiť vírus zo slizníc, ale rovnako sa môže stať, že infekcia sa stane latentnou (prebiehajúcou bez príznakov). A to aj napriek tomu, že hladina protilátok v krvi klesá.

Liečba

Ochorenie sa dokazuje diagnostikou z telesných sekrétov, z tkanív uhynutých šteniatok, alebo z krvných testov - konkrétne ak dochádza k vzostupu protilátok v krvi.

Prevencia

Máme možnosť otestovať potencionálnych rodičov pred párením na prítomnosť protilátok proti Herpesvírusu. Pripúšťať len negatívne jedince a gravídne sučky držať v prísnej karanténe, taktiež sučky po dobu niekoľkých týždňov po pôrode. Je k dispozícii vakcína proti herpesviróze - využíva sa u chovných sučiek v ruji, alebo včasnej gravidite. Druhá dávka sa aplikuje dva týždne pred pôrodom.

Tetanus

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Infekčné ochorenie nervového systému preukazujúce sa tuhnutím končatín, napätým držaním krku, strnulou chôdzou, chvost býva odtiahnutý od tela alebo natočený do strany a pes má problémy pri sadaní alebo vstávaní. Typickým príznakom je aj neprirodzené postavenie uší, zvrásnená koža na čele, pretiahnutie kútikov úst.
Zviera je plaché, narieka a na zvukové, dotykové či iné vnemy reaguje prechodom do kŕča. Priebeh tohto ochorenia môže byť veľmi prudký - môže trvať 1-2 dni alebo 1-2 týždne, kedy je väčšia šanca na uzdravenie.

Liečba

Liečba je veľmi časovo a finančne náročná. Psík musí byť hospitalizovaný vyše troch týždňov, počas ktorých sa podá protitetanové sérum, ďalej antibiotiká, sedatíva a tiež je dôležité vykonať chirurgické ošetrenie miesta, odkiaľ infekcia do tela vnikla, ak sa podarí toto miesto nájsť.

Úspech liečby by sa mal prejaviť v priebehu jedného týždňa, a to uvoľnením kŕčov, k úplnému vyliečeniu dochádza až po 3-4 týždňoch. Po prekonaní ochorenia sa už vyvíja imunita, ktorá bráni opakovaniu choroby.

Prevencia

Je potrebné dôkladné chirurgické ošetrenie poranení, u ktorých je riziko infekcie. V období výmeny chrupu je vhodné zabrániť šteniatkam v ohrýzaní predmetov, ktoré by mohli byť kontaminované spórami tetanu. Za takéto predmety sú považované napr. palice, ktoré sú vytiahnuté z bahna, kamene a pod. Vakcinácia proti tetanu sa dá vyžiadať u veterinárneho lekára a dá sa vykonávať od veku 3 mesiacov zvieraťa.

Dermatofytóza

Príznaky, priebeh choroby a prenos

Ochorenie spôsobujú mikroskopické huby - dermatofyty a kvasinky. Ide o pliesňové ochorenie kože. Na jej vznik má vplyv oslabenie imunity zvieraťa, ale je možné hovoriť aj o vekovej predispozícii. Vyskytuje sa najmä vo vlhkých a chladných mesiacoch. Ide o ochorenia kože, kožných derivátov, uší ale aj pohlavného preparátu. Dermatofytóza môže prepuknúť aj u jedinca so zvýšeným stresom, po gravidite, ak sú prítomné ektoparazity (vši, blchy), alebo dochádza k chybám vo výžive.

Prenos choroby nastáva priamym kontaktom s chorým zvieraťom alebo nepriamo cez oblečenie a rôzne predmety. Môže sa však stať, že pes nemá žiadne špecifické prejavy a vtedy je nosičom. Nešpecifické prejavy sú strata srsti, svrbenie a kožné vyrážky. Špecifické prejavy sú hypotrichózne ložiská.

Liečba

Je nutné podávať antymikotické liečivá a tiež dezinfikovať a čistiť prostredie, v ktorom sa pes nachádza a tiež lokálna liečba kože zvieraťa. Pozor, tieto plesne majú zoonózny charakter a človek sa môže nakaziť od psa.

Prevencia

Medzi preventívne opatrenia patria: vyhýbanie sa kontaktu s cudzími a potulnými zvieratami, dodržiavanie hygieny rúk (pred jedlom). Dbajte o to, aby ste po byte neroznášali nečistoty z obuvi a raz do mesiaca vydezinfikujte odkladacie priestory na topánky. Dbajte na hygienu zvieraťa, s ktorým žijete, vyhýbajte sa kontajnerom v okolí a absolvujte pravidelné veterinárne kontroly u svojho veterinára.

Objednajte sa na vyšetrenie ešte dnes