Ochrana proti parazitom

Parazit (cudopasník) je živočích, ktorý žije na úkor iného organizmu a svojím životným cyklom je s ním dlhší alebo kratší čas tesne zviazaný. Parazit sa usídľuje ma tele – ektoparazit alebo v tele – endoparazit iného organizmu (hostiteľa). Živí sa telovými tekutinami alebo tkanivami a spôsobuje škodu, prípadne smrť.

Vonkajšie parazity spôsobujú kožné parazitózy ako demodikóza, cheyletielóza, svrab, zavšivanenosť, zabšenosť a iné. Vyvolávajú hypersenzitívne reakcie, resp. sú vektormi ďalších ochorení.

Spoločným príznakom všetkých vnútorných parazitov sú zaostávanie v raste, hnačky s rôznou intenzitou, apatia, anémia, narušenie imunitného systému, poškodenie vnútorných orgánov, nepriechodnosť čriev a pri silnej invázii aj úhyn jedinca.

Prítomnosť parazitov v organizme domácich zvierat je veľmi častá, najmä u mláďat. Šteniatka môžu získať larvy parazita od svojej matky už počas vnútromaternicového vývoja, mačky najmä cicaním materského mlieka.

Tieto parazity sa v sídliskovej populácii zvierat veľmi ľahko šíria. Nakazené zviera je schopné vylučovať trusom tisíce vajíčok parazita. Infikuje tak ďalšie zvieratá. Najčastejšie sa jedná o škrkavky, pásomnice a prvoky. Všetky z nich sú prenosné na človeka, pričom najviac ohrozenou skupinou sú deti.

Prevenciou choroby je:

 • zber trusu zo strany majiteľov
 • pravidelné vyšetrovanie trusu
 • pravidelné odčervovanie

Pravidelné odčervenie prispieva k dobrej zdravotnej kondícii a odolnosti psov voči vírusom a baktériám. Cieľom pravidelného odčervovania je zlikvidovať aktuálne prítomné parazity a tým zabrániť ich vylučovaniu do vonkajšieho prostredia a šírenie parazitov. Na odčervenie zvierat sú na trhu rôzne prípravky.

Najčastejšie sa používajú tabletky. U šteniatok a mačiatok aj u dospelých mačiek sa používajú pasty, kvôli jednoduchému spôsobu aplikácie. Poslednú skupinu tvoria spot on prípravky, ktoré sa nanášajú na kožu zvieraťa. Väčšinou sú kombinovaného účinku na vnútorné a vonkajšie parazity.

Odčervovacia schéma pes

 • prvýkrát v 2. týždni veku
 • opakovať každé 2 týždne do veku 3. mesiacov veku
 • potom opakovať každý mesiac až do 6. mesiacov veku
 • dospelého psa preventívne odčervovať každé 3 mesiace
 • kotné fenky sa odčervujú raz pred pripustením a potom spolu so šteniatkami

Odčervovacia schéma mačka

 • prvýkrát v 3. týždni veku
 • opakovať každé 3 týždne do veku 3. mesiacov veku
 • dospelú mačku preventívne odčervovať 2 – 4 x ročne, podľa životného štýlu mačky

V posledných desaťročiach sa chov psov a mačiek stal veľmi rozšírenou, dá sa povedať až módnou záležitosťou. Tak ako každá minca má dve strany, tak aj tento koníček má dva základné uhly pohľadu. Na jednej strane je to v skutku krásna a milá záľuba, na strane druhej je však zodpovednosť, ku ktorej sa takto chovateľ zaväzuje.

Jednou zo základných povinností je dbať a chrániť zdravie zvieratka a rovnako zdravie človeka. Z celej škály starostlivosti o zdravie sa zameria následujúci článok na problematiku ektoparazitov – vonkajších parazitov a konkrétne- blchy, kliešte a komáre.

Parazity predstavujú riziko svojim priamym aj nepriamym pôsobením – môžu byť zdrojom nebezpečných chorôb pre zviera aj pre človeka. Tieto riziká však dokážeme minimalizovať, prípadne až eliminovať dôsledným dodržiavaním preventívnych opatrení.

Prevencia je totiž vždy jednoduchšia a lacnejšia ako terapia samotného ochorenia. Pri blchách, kliešťoch či komároch je to používanie ochranných preparátov s ohľadom na biológiu jednotlivých parazitov – sezónnosť, lokalita, vývojové štádia a pod. Rovnako treba brať do úvahy podmienky, za akých je daný preparát účinný – spôsob aplikácie, dĺžku účinku.

Dodržiavaním aj týchto zásad môžeme prispieť k tomu, že s našim domácim miláčikom budeme zažívať viac radosti ako starostí.

Objednajte sa na vyšetrenie ešte dnes