MVDr. Lucia Janičková

Veterinárny lekár

Štúdium veterinárnej medicíny som ukončila na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2014, kde som promovala a bol mi udelený titul doktor veterinárnej medicíny. Po ukončení štúdia som odišla pracovať na kliniky v Českej republike, kde som sa venovala prevažne všeobecnej medicíne a chirurgií mäkkých tkanív.

V roku 2016 som založila veterinárnu ambulanciu Vetanimal a v roku 2017 sa ku mne pridala kolegyňa MVDr. Mihajlovičová, spojili sme sily a začali pretvárať malú ambulanciu na Veterinárnu kliniku Vetanimal, ktorá kládla dôraz na diagnostiku. Aj preto som v rokoch 2017-2019 odišla na veterinárnu kliniku do Nemecka, kde som svoje znalosti a zručnosti znásobila.

V roku 2019, po návrate z Nemecka sme boli schopné premeniť náš sen a posunúť ambulanciu na veterinárnu kliniku, kde pracujeme dodnes.

Odborne sa profilujem v oblasti chirurgie a predovšetkým chirurgia mäkkých tkanív spoločenských zvierat a veterinárna medicína hlodavcov. Keďže chirurgia ide ruka v ruke so zobrazovacími diagnostikami, začala som sa intenzívne venovať aj zobrazovacím technikám.

Vo voľnom čase, ktorého je síce málo, sa venujem športu (beh, rybárčenie, crossfit), cestovaniu, mojím štvornohým neposlušníkom a v neposlednom rade svojej rodine.

Objednajte sa na vyšetrenie ešte dnes