veterinárna

klinika

Online OBJEDNÁVKA
0911 984 936

Parkovanie zdarma

slider1

Starostlivosť aj v pohodlí domova

slider2

Zdravie Vašich miláčikov
je naším poslaním.

macka

  Všeobecné vyhlásenie

   

  Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Veterinárnej kliniky VETANIMAL. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Veterinárna klinika VETANIMAL zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

   

  Veterinárna klinika VETANIMAL si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

   

  Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Veterinárnej kliniky VETANIMAL alebo tretích strán zmluvne viazaných s Veterinárnou klinikou VETANIMAL. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Veterinárnej kliniky VETANIMAL.

   

  Všetky osobné údaje získava Veterinárna klinika VETANIMAL od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

  Čipovanie Očkovanie Pasy Facebook