veterinárna

klinika

Online OBJEDNÁVKA
0911 984 936

Parkovanie zdarma

slider1

Starostlivosť aj v pohodlí domova

slider2

Zdravie Vašich miláčikov
je naším poslaním.

macka

  O nás

   

  Veterinárna klinika VETANIMAL vznikla koncom januára 2016. Cieľom tejto kliniky je ponúknuť nadštandardné služby zákazníkom – vyšetrenie Vášho domáceho miláčika aj v pohodlí domova.

   

  Veterinárna klinika VETANIMAL sa zaberá prevažne preventívnou medicínou, pretože jej primárnym cieľom a aj cieľom majiteľov zvierat, je zdravie zvierat a nie liečba ochorení, ktorá býva finančne omnoho náročnejšia ako preventívne opatrenia.

   

  foto

  MVDr. Xénia Mihajlovičová

  Vyštudovala Univerzitu veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach, kde promovala v roku 2015. Po ukončení štúdia nastúpila na doktorandské štúdium na Kliniku prežúvavcov, v ktorom stále pokračuje. Popri doktorandskom štúdiu sa zapojila do chodu a vedenia našej kliniky spolu s MVDr. Luciou Roľa. Venuje sa internej medicíne, dermatológií, endokrinológií.

  Kontakt
  foto

  MVDr. Lucia Roľa

  Vyštudovala Univerzitu veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach, kde promovala v roku 2014 a bol jej udelený titul doktor veterinárnej medicíny.. Po ukončení štúdia pôsobila v Českej republike, odkiaľ sa roku 2016 vrátila a založila veterinárnu kliniku Vetanimal. Po 2ročnej chirurgickej  stáži v Nemecku sa vrátila a spolu s MVDr. Mihajlovičovou  sa spolupodieľajú  na chode veterinárnej kliniky ako jej konateľky. Venuje sa predovšetkým chirurgií mäkkých tkanív, preventívnej medicíne, pohotovostnej a traumatologickej medicíne.

  Kontakt
  Čipovanie Očkovanie Pasy Facebook