veterinárna

klinika

Online OBJEDNÁVKA
0911 984 936

Parkovanie zdarma

slider1

Starostlivosť aj v pohodlí domova

slider2

Zdravie Vašich miláčikov
je naším poslaním.

macka

  Cenník

   

    Vakcinácia  
    Psy  
    Vakcinácia puppy 12,00 €
    Vakcinácia infekčné choroby - pes 15,00 €
    Vakcinácia infekčné choroby + besnota (besnota na 2roky) 23,00 €
    Vakcinácia Borrelia spp, Tetanus,Microsporum 20,00 €
    Vakcinácia leptospiróza, L4 10,00 €
    Vakcinácia Leptosipróza/ L4, besnota 15,00 €
    Vakcinácia kotercový kašeľ (bez nutnej revakcinácie - intranazálna aplikácia) 15,00 €
    Vakcinácia besnota (podľa dĺžky trvania ochrany 1-3roky) 10-20 €
    Mačky  
    Vakcinácia infekčné choroby 15,50 €
    Vakcinácia infekčné choroby + besnota 25,00 €
    Vakcinácia FeLV 25,00 €
    Vakcinácia FeLV + besnota 30,00 €
    Hlodavce  
    Vakcinácia králik mor, myxomatóza – 1.ročná imunita 15,00 €
    Vakcinácia králik – pasterelóza Na vyžiadanie
       
    Vyšetrenia  
    Klinické vyšetrenie pes, mačka 12,00 €
    Klinické vyšetrenie pes, mačka - opakované 6,00 €
    Klinické vyšetrenie – králik, morča 6,00 €
    Klinické vyšetrenie – hlodavce, exotické zvieratá 4,00 €
    Konzultácia 15 min 5,00 €
    Predoperačné vyšetrenie - klinické 10,00 €
    Vystavenie receptu 2,00 €
    Klinické vyšetrenie – dermatologické + mikroskopia (celkom) 10,00 €
    Oftalmologické vyšetrenie (Fluoresceínový test, Schirmer test, vyšetrenie žľazy 3.viečka pod lokálnym anestetikom) 17,00 €
    Otoskopické vyšetrenie 12,00 €
    Mikroskopické vyšetrenie (úkon) 4,00 €
    Ošetrenie ucho – depilácia a ošetrenie 3,00 €
    Administratívny úkon, vystavenie potvrdenia (PET-PASSPORT) 3,00 €
    Vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka alebo iné zviera (celkom 3x) 30,00 €
    Vystavenie vakcinačného preukazu 1,50 €
    Vystavenie lyssetky (pri stráte) 2,50 €
    Vystavenie pet-passu 15,00 €
       
    Ďalšie úkony  
    Fixácia zvieraťa personálom kliniky 2,00 €
    Aplikácia liečiv p.o., na kožu, do uší, 1,00 €
    Aplikácia liečiv i.m., s.c. 1,50 €
    Aplikácia liečiv i.v. , kanylácia, odber krvi 3,50 €
    Preplach slzného kanálika (úkon) 8,00 €
    Infúzia pes, mačka 15 minút (úkon) 5,00 €
    Infúzia pes, mačka 12 hodín (úkon) 7,00 €
    Infúzia pes, mačka 24 hodín (úkon) 12,00 €
    Čistenie uší úkon + materiál (bežné čistenie) 4,50 €
       
    Poplatky  
    Vyžiadané prednostné ošetrenie (jednorázový poplatok) 5,00 €
    Pohotovostný príplatok –pre klientov Vetanimal 20,00 €
    Pohotovostný príplatok –pre neklientov Vetanimal 25,00 €
    Rizikový príplatok za prácu s neočkovaným rabiátnym zvieraťom 15,00 €
    Rizikový príplatok za prácu s neočkovaným rabiátnym zvieraťom - chirurgia 20,00 €
    Rizikový príplatok za prácu s očkovaným rabiátnym zvieraťom 10,00 €
       
    Čipovanie 15,00 €
       
    Výjazd  
    Práca na byte počas ordinačných hodín, mimo rodinačných hodín – dohodnutá (jednorázový poplatok) 7,00 €
    Práca na byte mimo rodinačných hodín – nedohodnutá (jednorázivý poplatok) 15,00 €
    Výjazd za pacientom KE 6,00 €
    Výjazd za pacientom mimo KE 10,00 €
    Hospitalizácia /hotel – pes, mačka /deň 15,00 €
    Hospitalizácia /hotel – králik, hlodavce /deň 10,00 €

   

  Cenník chirurgických zákrokov poskytujeme na vyžiadanie.

  Čipovanie Očkovanie Pasy Facebook